1 Haziran 2011 Çarşamba

2.sınıflariçin kelimeler-tek başına anlamı olan kelimeler-yzımı yanlış olan kelimeler etkinliği

1.  Aşağıdaki tümcelerde kaç tane sözcük olduğunu sayıp, karşılarına yazınız.

Ayla, kitap okumayı çok sever. (.. 5..)         Nereye gittin?       (....... )
Git.   (...... )                                                Bu yıl çok çalışacağına söz verdi. (...... )
Sorunlar karşısında yılmazdı.    (.... )          Her zaman çalışmalıyız.    (..... )
Bize gel.       (...... )                                     Yürüyor.      (.... )
2. Aşağıdaki kelimelerden tek başına anlamı olan sözcükleri işaretleyiniz.
ayva     (... )                           ile   (....)                                 okul (...)
sıra    (....)                             ama (....)                                gibi (....)
çünkü (....)                            tabak (....)                              fakat (....)
kitap (....)                              lakin (....)                               mektup   (....)
3. Aşağıdaki tümcelerde yanlış yazılan sözcüğü bulup, doğrusunu boş bırakılan yere yazınız.

Her gün gaste okumalıyız,   (..gazete..)
Kirpit oyuncak değildir.   (.................... )
Dün ezzaneden ilaç aldık. (............................. )
Sipor yapan insan sağlıklı olur.   (........................... )
Çok çalışgan olan kazandı.   (............................. )
Pisiklete binerken dikkatli olmalıyız. (............................... )
Tiren geliyor. (................... )
Önlüğümün dümesi koptu.    (.................. )
Pazardan sovan aldık. (........................ )
Tırafik kurallarına uymalıyız.    (.............................. )
•    Vatan ve Cumhuriyet çalışkan insanların omuzlarında yükselir
M.Kemal ATATÜRK

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder